De livnärande funktionerna

Den primära livsmaskinen (rörelseorganen) och de livnärande funktionerna (inre miljön och kroppens organ) står i relation till varandra. Den primära livsmaskinen är den största delen av kroppen och även den största konsumenten av energi. De livnärande funktionerna reparerar och återskapar alla komponenterna som behövs för rörelseorganens funktion. De livnärande funktioner ser även till att det finns en frisk inre miljö, där cellerna arbetar och är därför också en viktig del av immunförsvaret.(Korr 1970)

Medlaren mellan rörelseorganen och de livnärande funktionerna är det sympatiska nervsystemet. Rörelseorganens förtäring skapar restprodukter som ska forslas bort för inte att skada kroppens inre miljö. Transport av syre, koldioxid, giftiga ämnen, värmereglering genom lungor och hud, matsmältningsfunktioner som kanske ska hämmas kortvarigt p.g.a. aktivitet i rörelseorganen och blodcirkulationen som skall ändras och anpassas efter den primära livsmaskinens behov. Alla dessa justeringar och många fler omhändertas av det sympatiska nervsystemet.(Korr 1970)

Det sympatiska nervsystemet skapar ”sympati” och samklang mellan alla kroppsdelarna och förenar kroppen till en enhet. När det sympatiska nervsystemet är stört blir en av effekterna en överdriven sammandragning eller utvidgning av blodkärl, vilket försämrar blodcirkulationen. Detta etablerar en grogrund för sjukdomsprocesser av olika slag.(Korr 1970)

Så här sa den första osteopaten om vikten av blodcirkulationen:

Artärens dominans skall vara absolut, universal och ohindrad annars blir resultatet sjukdom.”
”The rule of the artery must be absolute, universal and unobstructed, or disease will be the result.”

Andrew Taylor Still (Den första osteopaten)

Det är en vanlig uppfattning och tillämpning inom skolmedicinen att det sympatiska nervsystemet till största del försörjer kroppens inre organ. Sanningen är att den största delen av det sympatiska nervsystemet försörjer rörelseorganen: skelettet, ledstrukturer, ledband, senor, muskler och bindvävnad. (Korr 1979) Genom diagnos och behandling av rörelseorganen omhändertas även det sympatiska nervsystemet. Det är genom behandling av rörelseorganen som osteopaten har inverkan på de livnärande funktionerna.

Dessutom betraktas det sympatiska nervsystemets roll i många kliniska situationer som ett speciellt kliniskt fenomen tillhörande ett specifikt symptom, syndrom eller sjukdom. Det sympatiska nervsystemet bör istället betraktas som en del av en allomfattande problemställning som berör hela kroppens funktion. Det sympatiska nervsystemet involverar hela kroppen och sprider sina orsaksammanhang och effekter på alla håll. Till och med själva nervsystemet har nervförsörjning från sympatiska nervsystemet.(Korr 1979)

Litteraturförteckning

1.Korr, I.M. (1970). The collected papers of Irvin M. Korr. The sympathetic nervous system as mediator between the somatic and support processes. Indianapolis, IN: American Academy of osteopathy.
2.Korr, I. M. (1979). The collected papers of Irvin M. Korr. The spinal cord as organizer of disease processes: The peripheral autonomic nervous system. Indianapolis, IN: American Academy of osteopathy.

Till toppen

Kontakt

Sören Sögaard Jörgensen D.O. M.I.C.O.

Center för klassisk osteopati
Östra Långgatan 34a
432 41 Varberg

Telefon: 0340-677 588

E-post: soren@klassiskosteopati.se