Förening till en helhet

Definition från Nordstedts svenska ordbok.

Integrera
  1. Få att sammansmälta till en helhet
  2. Sammansmältning av olika delar till en helhet.
Korrelera
  1. Stå i samband
  2. Sätta i samband
Koordinera
  1. Organisera till enhetlig verkan
  2. Samordna kroppsdelar
Justera
  1. Ställa in i rätt läge

Enheten och harmonin av alla kroppesdelar är målet för behandlingen. Detta åstadkommer den klassiska osteopaten genom integration av de ”åtskiljda delarna” genom att linda upp blockeringar och spänningar och genom att korrelera rytmen i hela kroppsorganismen, samt appellera till den rytmiska funktionen, som finns i nervsystemet. Vi har för avsikt ett förena de seperata funktionerna med de högre centren i hjärnstammen och hjärnan, som påverkar den rytmiska harmonin i kroppen. Genom en kontinuerlig process av justering, koordineras ekstremiterna med bålen och ryggen justeras till sig själv och med helheten för att arbeta i harmoni med de inre organen, via reflexcentrerna i ryggmärgen.

Till toppen

Kontakt

Sören Sögaard Jörgensen D.O. M.I.C.O.

Center för klassisk osteopati
Östra Långgatan 34a
432 41 Varberg

Telefon: 0340-677 588

E-post: soren@klassiskosteopati.se